WOW Slider

WOW Slider 9.0

Design image galleries for your websites
Người dùng đánh giá
4.6  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
WowSlider
Generate image sliders in plain HTML5 and publish them on your websites. Import pictures from Picasa, Flickr and Photobucket or from your hard drive. Add and organize BMP, DIB, JPG, GIF and EMF photos. Insert titles, add descriptions, link URLs, and so on.
WOW Slider là một jQuery ảnh trượt với tuyệt vời hình ảnh hưởng và tấn chuyên làm mẫu. WOW Slider sẵn sàng với một điểm-và nhấn pháp sư tuyệt vời để tạo ra con trượt trong giây lát nữa nếu không có mã hoá và ảnh sửa.
Nếu anh có trong đó bao gồm những ảnh không muốn ở jquery trượt, em có thể dễ dàng bỏ họ. Chọn tất cả những hình ảnh bạn muốn bỏ từ ảnh chụp trượt, và chọn Xóa hình ảnh... từ những hình Ảnh trong thực đơn. Cậu có thể chọn lựa ảnh bởi giữ CTRL khi bạn nhấn vào bức hình mà ông thích.
Thông tin được cập nhật vào: